Pojištění majetku TIP! Pojistěte si nemovitost i domácnost dohromady a získejte 10 % slevu navíc.

2 přehledné varianty pojištění PRIMA a KOMFORT

Ochráníme Váš majetek proti přírodním živlům, krádeži, vandalismu a dalším situacím

Kvalitní asistence vyřeší zabouchnuté dveře nebo prasklé trubky až do 7 000 Kč

Zaškrtněte, jestli chcete pojistit bytovou jednotku, domácnost nebo oboje

Pokračovat

Základní údaje k majetku

Podlahová plocha bytové jednotky v m² i

Pojistná hodnota bytové jednotky v Kč

Uveďte hodnotu, odpovídající obvyklé ceně bytové jednotky. Na tuto hodnotu bude pojištěna. i

Celková plocha domácnosti i

Hodnota domácnosti v Kč

Uveďte hodnotu veškerého vybavení Vaši domácnosti. V nových cenách. Cennosti a zvířata v cenách obvyklých. Na tuto hodnotu bude domácnost pojištěna.

Doplňující údaje

Specifikace

Popis bytové jednotky, například číslo bytu, apod.

Za bytový dům se považuje budova se čtyřmi a více byty.

Nachází se celá bytová jednotka v bezpečném podlaží bytového domu?

(tzn. 3 m nad úrovní okolního terénu)

Jsou hlavní konstrukční prvky budovy v níž se pojišťovaná jednotka nachází udržované a nepoškozené?

(základy, zdivo, stropy, krov, střešní krytina, žlaby, svody, oplechování, vodovodní a odpadní potrubí)

Obdržíte slevu 5 %.

Adresa místa pojištění

Správné zadání adresy je důležité pro přesný výpočet pojistného.

Zaškrtněte, jestli chcete pojistit rodinný dům, domácnost nebo oboje

Pokračovat

Základní údaje k majetku

Počet podlaží

Upřesněte počet podlaží Vašeho rodinného domu.

Plocha podlaží (zastavěná) i

Pojistná hodnota rodinného domu v Kč

Uveďte hodnotu, odpovídající nové ceně rodinného domu. Na tuto hodnotu bude pojištěn.

Celková plocha domácnosti i

Pojistná hodnota domácnosti v Kč

Uveďte hodnotu veškerého vybavení Vaši domácnosti. V nových cenách. Věci zvláštní hodnoty (cennosti, umělecká díla apod.) a zvířata v cenách obvyklých. Na tuto hodnotu bude domácnost pojištěna.

Doplňující údaje

Specifikace

Popis domácnosti, například domácnost jen v 1. podlaží apod.

Je rodinný dům trvale obýván? i

Jsou hlavní konstrukční prvky rodinného domu udržované a nepoškozené?

(základy, zdivo, stropy, krov, střešní krytina, žlaby, svody, oplechování, vodovodní a odpadní potrubí)

Obdržíte slevu 5 %.

Adresa místa pojištění

Správné zadání adresy je důležité pro přesný výpočet pojistného.

Jaký další majetek si u nás můžete pojistit?

Chata a chalupa

Pojištění přechodně obývané rekreační budovy, vedlejších staveb nebo i věcí v kůlně a stodole.

Více o pojištění

Bytový dům

Pojištění rekreačních budov včetně jejich stavebních součástí, věcí v kůlně i stodole.

Více o pojištění

Sportovní výbava

Pojištění jízdních kol, lodí, tenisových raket a dalšího sportovního vybavená proti odcizení i poškožení.

Více o pojištění