Pojištění majetku TIP! Pojistěte si nemovitost i domácnost dohromady a získejte 10 % slevu navíc.

Můžete pojistit bytovou jednotku nebo domácnost, nebo obojí současně, v rámci jedné smlouvy.

Bytová jednotka
 • byt (zdi, okna, dveře, podlahy apod.) včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu (střecha, chodby, přípojky apod.)
 • vedlejší objekty na pozemku (plot, zpevněné plochy, kolna, garáž, bazén apod.)
 • veškeré instalace
 • vestavěná linka vč. spotřebičů
 • vestavěný nábytek
 • kotel, bojler, klimatizace
 • fotovoltaika
 • apod.
Domácnost
 • nábytek
 • oblečení a obuv
 • vybavení na sport
 • vybavení na sport
 • nezabudované spotřebiče
 • elektronika
 • zahradní technika, nářadí
 • věci zvláštní hodnoty (vč. cenností)
 • knihy, nosiče dat
 • hračky
 • apod.

Pokračovat

Základní údaje k majetku

Podlahová plocha bytové jednotky v m² i

Pojistná hodnota bytové jednotky v Kč

Uveďte částku, za kterou Vaši bytovou jednotku můžete v současnosti prodat, tedy obvyklá cena. Na tuto hodnotu bude pojištěn.

Celková plocha domácnosti i

Hodnota domácnosti v Kč

Uveďte hodnotu vybavení Vaší domácnosti v nových cenách. Cennosti a zvířata v cenách obvyklých. Na tuto hodnotu bude domácnost pojištěna.

Doplňující údaje

Specifikace

Napište číslo bytové jednotky nebo patro, ve kterém se nachází.

Za bytový dům se považuje budova se čtyřmi a více byty.

Nachází se celá bytová jednotka v bezpečném podlaží bytového domu?

(tzn. 3 m nad úrovní okolního terénu)

Jsou hlavní konstrukční prvky budovy v níž se pojišťovaná jednotka nachází udržované a nepoškozené?

(základy, zdivo, stropy, krov, střešní krytina, žlaby, svody, oplechování, vodovodní a odpadní potrubí)

Obdržíte slevu 5 %.

Telefonní číslo

Na zadaném telefonním čísle Vás může kontaktovat náš specialista, který Vám poskytne asistenci při vyplňování formuláře a pomůže při výběru vhodného produktu.

+420

Adresa místa pojištění

Správné zadání adresy je důležité pro přesný výpočet pojistného.

Můžete pojistit rodinný dům nebo domácnost, nebo obojí současně, v rámci jedné smlouvy.

Rodinný dům
 • hlavní budova (obvodové zdi, nebytový prostor a podíl na společných částech domu, okna, dveře, podlahy)
 • vedlejší objekty (chodník, plot, garáž, bazén atd.)
 • veškeré instalace a přípojky
 • vestavěná kuchyňská linka vč. spotřebičů
 • zabezpečovací systém
 • klimatizace
 • bojler
 • solární panely
 • apod.
Domácnost
 • nábytek
 • oblečení a obuv
 • vybavení na sport
 • vybavení na sport
 • nezabudované spotřebiče
 • elektronika
 • zahradní technika, nářadí
 • věci zvláštní hodnoty (vč. cenností)
 • knihy, nosiče dat
 • hračky
 • apod.

Pokračovat

Základní údaje k majetku

Počet podlaží

Upřesněte počet podlaží Vašeho rodinného domu.

Plocha podlaží (zastavěná) i

Pojistná hodnota rodinného domu v Kč

Uveďte částku, za kterou nyní na stejném místě postavíte obdobný dům, tedy nová cena. Bez hodnoty pozemku, na kterém stojí. Na tuto hodnotu bude pojištěn.

Celková plocha domácnosti i

Pojistná hodnota domácnosti v Kč

Uveďte hodnotu vybavení Vaší domácnosti v nových cenách. Cennosti a zvířata v cenách obvyklých. Na tuto hodnotu bude domácnost pojištěna.

Doplňující údaje

Specifikace

Popis domácnosti, například domácnost jen v 1. podlaží apod.

Je rodinný dům trvale obýván? i

Jsou hlavní konstrukční prvky rodinného domu udržované a nepoškozené?

(základy, zdivo, stropy, krov, střešní krytina, žlaby, svody, oplechování, vodovodní a odpadní potrubí)

Obdržíte slevu 5 %.

Kontakt

Na zadaném telefonním čísle Vás může kontaktovat náš specialista, který Vám poskytne asistenci při vyplňování formuláře a pomůže při výběru vhodného produktu.

+420

Adresa místa pojištění

Správné zadání adresy je důležité pro přesný výpočet pojistného.

Jaký další majetek si u nás můžete pojistit?

Chata a chalupa

Pojištění přechodně obývané rekreační budovy, vedlejších staveb nebo i věcí v kůlně a stodole.

Více o pojištění

Bytový dům

Pojištění rekreačních budov včetně jejich stavebních součástí, věcí v kůlně i stodole.

Více o pojištění

Sportovní výbava

Pojištění jízdních kol, lodí, tenisových raket a dalšího sportovního vybavená proti odcizení i poškožení.

Více o pojištění